Franken

Emuge Franken BV

 

 

In het marktsegment van schacht en mantelfrezen neemt de firma Franken een zeer bijzondere plaats in.

Het aanbod op de markt is immers enorm en de concurrentie is scherp. Franken, de frezenfabrikant bij uitstek, heeft gekozen voor de meest verfijnde technieken in ontwerp en productietechniek.
Het beste te willen maken zonder compromissen, dat is de keuze die Franken gemaakt heeft om zich te kunnen onderscheiden van de concurrentie.
Dit sluit dan ook naadloos aan op de strategie van de moederfirma Emuge waarmee Franken één concern vormt.

De gebruiker kan als beste beoordelen wat topgereedschappen aan voordelen kunnen opleveren. Om dit nog extra te accentueren heeft Franken de TOP-LINE serie ingevoerd. Frezen die onder de zwaarste omstandigheden nog blijven functioneren. Over standtijd kan dan ook zonder meer gesproken worden zonder dat het een cliché wordt.

Het gehele programma van Franken biedt een uitgelezen assortiment aan frezen in vele maten en uitvoeringen. Snelstaal hss-e zowel in 5% co als in 8% co als ook in poedermetalurgisch snelstaal. (Ook bekend als PM-staal of ASP.)

De klant als gebruiker moet ook kunnen vertrouwen op voldoende voorraden. Dat is ook juist wat de Firma Franken bieden, nl. een voorraad houden die alleen kapitaalkrachtige firma\’s zich kunnen veroorloven.

Het concern Emuge-Franken gaat er ook van uit dat de klant minimale voorraden aanhoudt en de uitgekiende logistiek zorgt voor een exacte levering -just in time-.
De beschikbare documentatie spreekt boekdelen over het prachtige assortiment van spiebaan-vinger-ruw-mantel en schijffrezen. Een bandbreedte die bijna geen andere producent kan evenaren. En dan hebben wij het alleen nog maar over standaardfrezen.

Naast dit standaard programma levert de firma Franken ook nog een fantastisch assortiment aan zgn. Torus- en Bolfrezen met mogelijkheden voor modulaire opbouw. Ook in combinatie met de wisselplaat-inschroeffrezen geeft dit mogelijkheden om extreme hoogteverschillen te kunnen overwinnen en contouren te maken in matrijzen of vormen van bijv. aluminium, kunststof en gereedschapstaal.

Desgewenst kan bij de firma Franken met behulp van zeer krachtige computers een vlekkeloze afloop van contouren gesimuleerd en berekend worden. Emuge-Franken wil U hier gaarne over informeren. Voor de turbine industrie levert Franken ook de bekende “dennenboomfrezen” en profielschijffrezen. Zowel CNC-achtergeslepen als ook optisch met fase in profiel geslepen. Eventueel met een coating en/of koelkanalen ter completering voor optimale prestaties.

Overtuiging in het technische kunnen van Franken kan men pas dan krijgen als de gereedschappen zich zelf hebben kunnen bewijzen op Uw eigen machines.
Alles is echter uitstekend terug te vinden op de elektronische catalogus: TOOLFINDER 2.3 die de firma Emuge-Franken U gaarne wil aanreiken ter completering van de uitgebreide catalogi.

Website moederbedrijf: www.emuge-franken.de